Det är i efterskvalpet syresättningen sker

9 Maj

Igår var det någon som sade att det är i efterskvalpet som syresättningen sker. Att regeringen valt att säga upp filmavtalet sätter onekligen ut en ny riktning för filmpolitiken. Och förhoppningsvis betyder det en ny möjlighet att syresätta filmen. Jag tror det. 

Att regeringen tar ett större ansvar för filmen var efterlängtat av alla. Naturligtvis hade några önskat sig att det skedde inom ramen för ett nytt filmavtal. Och hade det funnits förutsättningar för ett nytt avtal hade det kanske kunnat ske. Men jag tror ändå att störst insikt och kunskap får politiken inte förrän de tvingats sätta sig in i helheten. Och det tvingas politiken nu göra. Och när de har all kunskap, ja först då kommer en tydlig vilja. Politik är att vilja. Och äntligen vill politiken något med att stötta film. Exakt vad får vi reda på när utredningen blir färdig i slutet på maj. 

Naturligtvis är inte allt positivt med det vi sett hittills. Att finansieringen av filmpolitiken åstadkommits genom en höjd biomoms har en större symbolisk betydelse än en reell. 5kr mer per biobiljett (om nu biografägarna väljer att låta konsumenten ta hela smällen) är ingen katastrof, men att man låter film som enda kulturuttryck ha 25% moms, övriga har 6%, är både olyckligt och ologiskt givet den debattartikel kulturministern skrev i DN i går. Där poängterades just filmens betydelse som kulturuttryck. Jag hade önskat att man erkänt film som kultur hela vägen ut i finansieringen, och då menar jag att det är ett viktigt statement att kultur är så viktigt för ett öppet och demokratiskt samhälle att det ska tillförsäkras av det allmänna. Ingen annan kulturform än film behöver vara med och finansiera sig själv. Men nu är finansministerns hållning känd, ökade utgift på ett håll måste vara finansierad. Det hade krävt en högre kulturbudget som någon annan budget skulle lidit av. Det gick uppenbarligen inte. 

Det är också olyckligt att vi nu måste lita på att våra årliga budgetar håller en långsiktigt stabil (och högre än idag) lägstanivå, utan att veta det. Filmavtalet var säkra budgetar med tre-fyra års framförhållning. Det finns lösningar på hur även filmen skulle kunna få det, i Danmark har man ex det genom sin fyra-åriga filmlag. Det ser det inte ut som att vi får i Sverige. Filmavtalet hade också en lägstanivå som, om biointtäkterna var goda kunde bli betydligt högre. Exempelvis var 2012 ett mycket bra bioår, mycket tack vare amerikanska Box-Office succéer. Det året fick vi 435 miljoner istället för 400 miljoner in i systemet. 

Men det positiva överväger klart de negativa aspekterna. Vi kan nu skapa ett flexibelt och modernt stödsystem. Vi kan utforma stöd som ger mer incitament till en ökad kvalité och som bättre motsvarar behoven för filmskaparna. Naturligtvis måste vi nyskapa i dialog med filmbranschen. Och naturligtvis måste vi vara helt transparenta i hur systemet kommer bli i så god tid som möjligt. Filmbranschen behöver framförhållning. Senast 1/1 2016 måste filmbranschen veta hur stödsystemet kommer se ut när den nya stödordningar ska träda i kraft den 1/1 2017.

Viktiga ungefärliga datum att hålla reda på för den som vill följa utvecklingen är:

Slutet av maj, då kommer hela kulturdepartementets utredning. Den utredningen kommer gå ut på remiss. Viktiga aktörer kommer utses som remissinstanser men alla som önskar får skriva remissvar. 

I mitten av augusti kommer antagligen remisstiden gå ut. 

I slutet av september kommer budgetpropositionen. Då fastställs nivån på filmbudgeten. 

I början av december klubbas budgeten i riksdagen. Enligt decemberöverenskommelsen kommer regeringens budget att gå igenom. 

I mitten av december kommer kulturdepartementets proposition för filmpolitiken. Den är en sammanvägning av utredningens förslag med hänsyn tagen till remissvaren. 

Senast 1 januari 2016 kommer filmstödens fördelning att meddelas. Dvs den huvudsakliga inriktning på filmstöden (ex fördelning mellan för- och efterhandsstöd) som ska träda ikraft 1 januari 2017.

Det kommer vara en spännande höst. Och förstås fylld av osäkerhet om var innehållet landar. Då är det bra att komma ihåg att det är i efterskvalpet som syresättningen sker. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: