Filmpolitik i hela landet

18 Mar


Denna vecka har varit fylld av svensk kulturpolitik. Jag har verkligen mött alla nivåer; nationell, regional och lokal.

Det började på tisdagen när kulturministern bjöd företrädare för några myndighetsutövande organisationer på lunch med den politiska ledningen. Alice Bah Kunkhe och Per Ohlsson Frid berättade hur de arbetar med att få med kultur- och demokratifrågorna inom regeringen. Positiva signaler om hur statsministern bjudit in fyra departements statssekreterare för att prata Sveriges framtid som nation. Det var bland annat statsbyggnadsfrågor och infrastruktur men också kultur och demokrati. Per Ohlsson Frid har också varit inbjuden att prata för statssekreterarna för rikets säkerhet. Ett stort framsteg att kulturen ingår i de stora frågorna för Sverige som land!

På onsdagen åkte jag till Luleå för att delta i Kulturskolekonferensen. En väldigt lokal kulturform, som bekostas av kommunerna. Där var kulturministern igen, och pratade engagerat om att just Kulturskolorna är grogrunden för våra medborgares kulturutövning. Tyvärr väldigt sällan med filmskapande på utbudet. Jag själv deltog i en panel om frågan hur Kulturskolans framtid ser ut. Att det inte finns filmskapande på utbudet kan bero på att det inte finns någon utbildning för filmpedagogik. Vem ska ta ansvar för det? Kulturdepartementet eller utbildningsdepartementet? Något att adressera i remissvaren för den Kulturskoleutredning som presenteras i september. Vi i Luleå enades alla om att vi alla ska påpeka behovet av samverkan mellan de två departementen (som faktiskt är bättre nu än på länge, men med lång väg kvar), och mer medel för att film och andra nya konstformer inte ska kannibalisera på Kulturskolans befintliga innehåll, utan måste läggas till.

Så igår och idag har vi haft konferens med alla regioner inom Samverkansrådet i Kulturrådets regi. Regionerna, länen, som har både den kommunala och regionala nivån inom sina kulturpolitiska ansvarsområden. Naturligtvis har vi pratat om förslaget om ombildning till sex storregioner. Förslaget, som inte haft kontakt med oss inom kulturen (och som tydligen nämner kultur kanske en gång i sin utredning…), verkar de flesta tycka vara gynnsamt för produktion. Produktionsstödcentra kan på ett vettigt sätt fånga in produktion och talangutveckling. Däremot är det svårare att se hur det lokala kulturlivet påverkas. Kulturskolor, biografstöd, skolbio osv sker på kommunal nivå med väldigt olika förutsättningar. Det återstår att se hur befintliga resurscentra kan behålla den lokala spridningen men samtidigt dra nytta av möjligheterna att dela experter, projekt och erfarenheter.

Per Ohlsson Frid avslutade Samverkanskonferensen. Han beskrev hur kulturpolitik måste byggas hela tiden, att vi blir aldrig färdiga. De stora frågorna om framtiden är också kulturens stora frågor. Och filmens stora frågor ligger nu i en filmproposition som ska hålla ihop hela landets filmpolitik på alla nivåer. Därmed slöt scirkeln.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: