Vad händer nu då?

12 Maj

På väg till Cannes får jag återigen frågan: Vad händer nu tror du, med Filmavtalet och biomomsen när proppen ska tas i riksdagen den 12 juni? Är du orolig?

Frågan har jag fått ett antal gånger den senaste tiden, och jag inser att det fortfarande finns en okunskap om hur filmpolitiken ska bli.

Filmavtalet är uppsagt, det blir en helstatlig filmpolitik som finansieras delvis genom en höjd moms på biobiljetter. Detta beslut tog riksdagen i december 2015 i budgetpropositionen, respektive kulturpropositionen.

Den 12 juni tar riksdagen ställning till de sju mål som regeringen föreslår i filmpropositionen 2015/16:132 ”Mer film till fler -en sammanhållen filmpolitik ”. Det övriga i propositionen, all text och förslag till förändringar är alltså inte föremål för riksdagens röstning, även om de kan ha synpunkter på innehållet.

Om riksdagen inte röstar igenom propositionen så kommer innehållet bli en skrivelse och kommer fortfarande att gälla för regeringens filmpolitik. Skillnaden blir att målen kan ändras av en ny regering utan att först passera riksdagen. Men för vår del på Filminstitutet kommer innehållet alltså fortfarande att gälla till dess vi får en ny proposition eller skrivelse.

Med andra ord vet vi hur filmpolitiken kommer att se ut från och med 2017 redan. Det är bra, för vi kan därmed förbereda övergången (vilket vi gör).

Viss förvirring råder också om hur mycket pengar den nya filmpolitiken innebär. Numera vet vi tyvärr inte det mer än ett år i taget, men vi får prognoser för fler år.

För 2017 och 2018 får vi till Filminstitutet 435 miljoner att fördela till produktion av ny film (och i viss mån för distribution och visning, till det finns det ytterligare medel). Det är ganska exakt lika mycket som vi hade 2014 och 2015. Utöver det finns det numera också mer medel tillgängligt för filmbranschen genom att SVT och TV4 sagt att de kommer att fortsätta lägga lika mycket pengar på svensk film som de gjorde under Filmavtalets tid. Sammantaget är det ca 56 miljoner kronor (som de tidigare alltså betalade in till Filminstitutet genom Filmavtalet, när regeringen sade upp avtalet så åtog sig regeringen också att ersätta även tv-pengarna). TV-pengarna betalas alltså nu ut dels genom SVT OCH TV4 själva och dels genom regeringen. Sammantaget finns alltså 435(sfi)+56(SVT+TV4)=491 miljoner till filmproduktion. Mer än vad det finns nu. Det är bra!

Så nej. Vi är inte oroliga. Vi vet vad som händer och hur mycket pengar det finns. Att vi alltid vill ha mer pengar är inte heller någon nyhet. Nu jobbar vi på att det ur de pengar vi får ska bli massor av bra film!

11 svar till “Vad händer nu då?”

 1. Helena maj 13, 2016 den 8:28 f m #

  Bra förklarat och goda nyheter! Ha det så fint i Cannes!
  Hälsar en som nyss upptäckt din blogg. Jag är bara en helt vanlig tjej ( nåja.. 51 bast) som gillar film. Och att läsa om kvinnor som arbetar inom filmindustrin på olika sätt.

 2. Anna Serner maj 13, 2016 den 11:44 f m #

  Tack. Kul att du hittat in!

 3. per Aholainen september 23, 2016 den 6:51 e m #

  Det som händer är att vissa biografägare blev åsidosatta. Nu är det belyst. Men under sommaren jobbades det hårt med att lös de mindre biograferna problem. Däremot så fanns det en grupp som kom i kläm rejät. De riktigt små biograferna som visade film mer än 5 föreställningar per vecka. De som kör fler föreställningar då de inte har så stor lokal eller att publiken kräver bio på udda tider då orten har skiftarbete eller utpendling.

  Det finns ett tjugotal biografer som är så små. De får efter den 1/1-2017 betala 19% mer i moms och därefter så delar de på SFI avgiften på 10% där deras del är 5,5% så biografägaren får 13,5 % mindre att röra sig med på sitt netto som aknske är ca 35 % av biljettpriset. Marginaler under 20 / är inte en lyckad kalkyl.

  Jag är en dessa som Driver RIALTO BIO i Vårgårda. Vi har efter alla omkostnader som teknik hyra och försäkring 23 kr över per biljett. Efter nyår blir det 9 kr per biljett som skall täcka löner administration publikarbete och liknande.

  Jag frågar dig Anna, hur har SFI agerat kring detta ? Vet du vad som kommer hända med dessa biografer efter nyår ? SOm jag ser det så är just nu nedläggning det nda alternativet. Är det en bra lösning ?

  • Anna Serner september 24, 2016 den 1:28 e m #

   Hej

   Jag har uppmärksammat mina kollegor på ditt inlägg. De som arbetar med handläggningen av stöden och som ger mig förslag på beslut. De kan saken bäst och kan kontakta dig om de tycker mer behöver klargöras.
   Men svaret från mig är att du INTE ska lägga ned. Vi är medvetna om att fler biografägare kommer drabbas av momsen än de som fått stöd i första omgången, men vi var tvungna att göra en prioritering.
   Jag förstår inte riktigt vilken kategori du tillhör. Det låter som att du är en ”grön” biograf, dvs som varit undantagen avgiften till oss via Filmavtalet. Om du inte nu fått stöd beror det på att Vårgårda har mer än 30.000 invånare, vilket är gränsen.
   Vi kommer nu, till stödomgång två, när vi vet hur mycket pengar vi har kvar i år se hur vi ska agera för andra biografer än de som föll in under våra riktlinjer för första stösongången. Jag vet inte om din biograf omfattas av detta.
   De medel som regeringen skjutit till för att hjälpa biografägare att ställa om till en högre moms har en begränsning till orter utanför storstadsområdena. Det är vi bundna av att följa. I övrigt har vi andra stöd för publikarbete som kanske skulle vara relevant för er. För det är ju inte ett monskompensationsstöd som vi fått i uppdrag att skapa, utan tanken är att biografer antingen ska kunna höja priserna så momsen inte sänker biogeafinnehavarens ekenoni, alternativt att ni lyckas locka mer publik så att de totala intäkterna ändå gör att er nettointäkt blir lika stor.
   Att vi har en höjd moms är inte vårt beslut, vi försöker hjälpa er så mycket vi kan inom ramen för de medel och riktlinjer vi får från kulturdepartementet. Vi har haft många rundabords-samtal med biografägare men fortsätter förstås med även individuella samtal. Hör gärna av dig om du har fler åsikter eller frågor.

   • per Aholainen september 24, 2016 den 3:57 e m #

    nna!

    Tack för err riktigt bra svar, snabbt och välinformaerat.

    Nej vi är en RÖD biograf. Betalar ca 85 000 kr om året i SFI Avgift. Vi har ca 5500 invånare på orten och ca 10500 i kommunnen. Vi har 8 biografer med totalt 16 salonger inom 30 min bilpendling. Det gör att om vi skall hålla en liknande kvalité så gäller utbud både i titlar men även i tillgänglighet med föreställningstider som passar publiken.

    Det går förvänansvärt bra. Vi kör igenomsnitt 8-10 föreställningar per vecka. Totalt 429 st på ett år. ca 24 besökare per föreställning och det baserat på ca 95 kr per besök. Salongen tar 79 stolar varav 12 för fysiskt handikappade. Genom att vi kör så mycket så kostar lokaler och teknik mer samt även personal. Egenföretagare som jag är så är det personalkostnadenra jag kan dra ner på ”egen frivillig insats” Idag går det ihop. Men efter nyår som sjunker det rejät.

    Alla de stöd du baserar ditt förslag på at baserade på projekt som t.ex publikarbete. Det kommer vi söka men det kommer inte täcka vårt gap som är större än våra kollegor som kör grönt. Så vi står med högre kostnader mindre marginaler och dessa minskar med nästan hälften efter nyår. jag måste höja priset till 130 kr och då får filmbolagen 4 kr till att leva på.

    Jag vet att ni blivit tagna på sängen avseende Biomoms och det kan tyvärr inte bli bättre än att vi får se utgången. Min revisor har rekommenderat mig att stänga 1/4 2017 för att inte öppna igen om ingen lösning till mjuk övergång finns. Därefter kan inte vårt bolag bära bion mer. Hur mycket vi än kan få stöd från er där vi skall gå in med 50 % så kan vi inte om vi kör med förlust och bränner vårt egenkapital.

    Vi har sparat kapital till ny projektor och det rör sig om 200 000 kr som vi skall gå in med. söker 200 000 från er. Detta kommer vi inte kunna göra då kapitalet kommer förbrukas om vi kör till dags dato 2017. Då kan vi inte utveckla verksamheten.

    Det är sorgligt att behöva skriva detta och jag ber er att ni återkopplaer till mig. Du har mail om detta i din inbox vilket gjors på rekommendation av Kristin Engstedt och Ramone Reismüller.

    Jag är helt öppen med mina uppgifter, ni har dem redovisade i bioguiden och vill ni få en budgetplan med referensverifikar på kostnader så kan jag sända över dessa. Tack för att du lyssnar och stödjer oss alla! Jag hoppas NI ser vikten av dessa små biografer som enligt er sammansättningskalkyl inte är medtagna. Dessa kommer troligtvis förblöda till döds innan sommaren 2017. Nu finns det en chans att lösa det på kort varsel.

    Per Aholainen RIALTO BIO Vårgårda

   • Anna Serner september 24, 2016 den 4:31 e m #

    Tack för din öppenhet. Vi återkommer till dig och er andra röda biografer på orter under 30.000 invånare med hur vi ska stödja er. Vi får kämpa tillsammans. Jag hoppas och tror att din revisor har en för mörk bild av framtiden. Låt oss se till att det blir så.

   • Per Aholainen september 27, 2016 den 3:18 e m #

    Hej, Anna. Fakta är att vi går från 3 kr i nettovinst efter att våra största kostnader är dragna till en förlust på 1 kr 50 öre per biljett. Om vi hade varit gröna hade vi fött ett nettotillskott på 20% vilket gjort att vi kunna utveckla och möta framtiden. Vi har redan ett biljettpris på 100 kr vilket är 22 kr högre än genomsnittet för.biografer i landsbygd. Således är vi redan i ”taket”. Det har varit otroligt kul att gå förbi Ica i vår by och se 7 stolpaffisher på rad med både smal och bred film. Denna vecka. Siv sover vilse, Florence Foster Jenkiins, hitta Doris, Miss pennegrees besynnerliga barn, Dont breathe, Den allvarsamma leken, Jag älskar dig, Doktor Zhiwago Stockarna Kubo och Magificent 7. En bred blandning av film över tio dagar. Det funkar! Vårgårda har tredubblats sin publik och det gör oss lite unika. Efter nyår måste vi antingen höja priset med 15 kr till eller dra ner enormt. Det vore ett bakslag föe.oss men framförallt.föe publiken.

    Där är vi nu och jag hoppas på ett.mail.från er inom kort med förslag på förbättring för oss små som kör rött och egentligen inte ”borde” gjort det. Vi följde publikens önskan om mer film och fler föreställningstider. De filmer som kommer försvinna är de som inte drar mer än 75 pers över tre föreställningar. Då utgår all smal film. All film för ungdom 15-25 som vi fått kämpa oss till. Samt smal film till barn och dagbio. Vi får gå den allmänna vägen köra de 25 största och dra ut mer av dem. Då kan vi kanske leva vidare men i mindre och ”grön” men utan stöd. Det blev vår bakläxa… Jag hade aldrig behövt skriva dessa ord men det är svaret efter samtal med vår ekonom. Det är plan B för överlevnad 2017. Plan A är att ni ser oss minsta röda och det unika vi gör och ger oss samma förutsättningar som de gröna men tar i åtanke på det merjobb vi gör för för publik.

   • Anna Serner september 27, 2016 den 4:35 e m #

    Vi är på frågan nu inför nästa stödomgång i år. Vi återkommer snart om det!

   • Per september 27, 2016 den 6:48 e m #

    Underbara ni!

 4. Anna Serner september 28, 2016 den 10:57 f m #

  Vi får hoppas det blir bra. Vi återkommer som sagt.
  Men jag måste korrigera mig. Taket för orters storlek är 25.000, inget annat.

  • Rialto Bio Vårgårda februari 16, 2017 den 10:53 f m #

   Hej Anna och tack för ditt arbete med oss små röda biografer.

   Att ni lyckades var superbra och det kommer vara en del i ett arbete att överleva momsproblematiken. Nu har 6 veckor gått med moms i praktiken och det har blivit en udda vändning. Publiken är delad. De äldre och de med barn reagerar mest. Därför kan vi inte höja biljettpriset på barn eller film för äldre och de som vill se smalare film. Vi hamnar i ett vägskäl. Vi har lagt en stor undersökning på sociala media med 147 svar från våra kunder.

   Vi som alla andra mer eller mindre vinstdrivande bolag (vinst blir det med ca 17 000 kr per år) måste se oss om när omkostnader kommer. En sak som har kommit upp är att vi inte kommer kunna använda kvittningsregeln för moms. Förr (2016) kunde vi köra med moms in och moms ut. Då hade vi ca 60 000 kr moms in och 85 000 moms ut. Alltså
   in och en diff på 25000 kr. Men nu är det skillnad 270000 in och 90 000 ut enligt årets budget.

   Det ger en diff på 180 000 som skatteverket skall få och dessa måste då redovisas och betalas in månadsvis. Det medför att man måste göra om hela sin redovisninsrutin och det medför kostnader på ca 15 000 kr per år extra. En kostnad vi inte hade räknat med att få in.

   Målet var i era utredningar själva momssumman men man frånglämde den tyngre administrationen kring moms. Att betala en räkning till SFI innan gick in i befintliga rutiner och var inga hinder. Nu är det merjobb för vår del.

   Hur ser ni på detta? Har ni haft med dessa tankar inan elle är det en ny inblick i biosverige ?

   Det är även så att de föreningar som är momspliktiga hamnar i samma sits och det medför att en idéll kassör får merarbete och till sist så faller deras intresse med. Och även här kommer högre kostnader för ev bokföringsstöd m.m.

   Hur vi än gör så måste detta lösas på ett smidigt sätt och vi fick från er ca 23500 kr i stöd. Det gör att vi har 8000 kr kvar och har en högre omkostnad på moms på 51 000 kr i skrivande stund och 2017 års budget. Vi gör således en förlust på 43 000 kr.
   Vi kan ”spara in dessa 43 000 kr genom att sluta visa all typ av medelsmal film och smalare film och satsa på de kort som är säkra.

   Vår verksamhet sponsrar dessa typer av visningar och det medför att filmer som ”tom of finland” ”Småstad” Tjuvjägaren” m.fl kommer att utgå ur vår repertoar. Det är just den publik som ni värnar om mest och som ni vill att vi skall värna om med.

   Om vi väljer detta så sparar vi in 27 000 kr och då har vi ”bara” en förlust på 16 000 kvar att täcka in med lite höjda snackspriser m.m.

   Jag är väldig ledsen att delge er dessa siffror men verkligheten ser annorluna ut nu än för tre månader sedan. Gör jag inte dessa nödvändiga förändringar kommer vi tvingas att lägga ner hela verksamheten och det kommer jag ALDRIG acceptera.

   Tack för din tid och jag hoppas vi kan finna en lösning att ta upp den smalare filmen på bio igen, då de är en otroligt viktig och uppskattad del i Vårgårdas kulturliv.

   Per Aholainen RIALTO BIO Vårgårda

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: