Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Nya tider

27 Apr

Efter tio år som vd för Filminstitutet är det dags för mig att lämna över till någon annan. Tänk vad tio år kan gå fort, jag hade aldrig trott att jag skulle bli kvar så länge. Men det är ett av de roligaste jobb som finns. Ett så brett, komplext och viktigt uppdrag!

Men även om det är med stort vemod jag nu ska lämna den roligaste och mest stimulerande arbetsplats jag har haft, så har jag en stark övertygelse om att personer på maktpositioner kontinuerligt behöver bytas ut. Framförallt inom produktion, distribution och visning förändras just nu en hel värld. Jag tror det är bra att det kommer in nya friska ögon med andra perspektiv, för att säkerställa att vi har ett stödsystem som följer med i den utvecklingen. Vi står mitt i förändringen – vad är ens skillnaden mellan film, serier, spel? Det kommer behöva fattas många modiga beslut, både från oss på Filminstitutet och i alla olika branscher inom filmindustrin.    

Läget är bra för mig att lämna, efter ett pandemi-år. Jag har sex månaders uppsägningstid och det finns gott om tid för överlämning och säkerställande av kontinuitet. Under ett års tid har vi på Filminstitutet suttit i en mängd dialogmöten, både enskilt med bolag och filmskapare, men även i grupper med alla olika branschrepresentanter. Trots omständigheterna har det varit en oerhört intressant och lärorik process. Jag tror faktiskt för alla. Med lyhördhet och förståelse har alla lyssnat på varandra, stärkt varandras budskap och enats i vad alla behöver: en hållbar filmproduktion. Det kan låta som en självklarhet, men faktum är att alla också alltid har egenintressen. Under detta år har egenintressena delvis ställts åt sidan och vi har gemensamt utforskat hur ekosystemet kan fungera för alla. Även dialogerna med regionerna, både separat och inom ramen för SKR, har fyllts med en ny dimension av samverkan och lyhördhet. Jag tror det är historiskt och jag hoppas dialogen förblir så.

Filmens och den rörliga bildens position som kulturuttryck har nog aldrig varit större. Pandemin har verkligen understrukit att vi behöver kultur för att överleva. Förståelsen för det, och vikten av att ett ekosystem behöver fungera både idag och imorgon har präglat året. Det har varit ett extremt tryck på vår organisation att hantera krismedel, som i dagsläget har uppgått till 947 miljoner kronor förutom Filminstitutets egna upplösta kassor. En miljard kronor har sammantaget gått ut i krisstöd.  Vi har skapat nya stöd, utlyst, bedömt och betalat ut, agerat rättssäkert och snabbt och med förståelse för var behoven varit som störst. Tillsammans med branschens hjälp har vi klarat det. Det är jag enormt stolt över.

Jag är också väldigt stolt över att svensk film under de senaste tio åren har fått en så stark ställning internationellt. När jag började på Filminstitutet var alla bekymrade över att svensk spelfilm inte var med i de officiella programmen på de så kallade A-festivalerna. Idag är vi istället bortskämda med både deltagande och priser överallt i världen. 2017 var ett fantastiskt filmår, då vann Tarik Salehs ”The Nile Hilton Incident” Sundance, Amanda Kernells ”Sameblod” Luxpriset, Ruben Östlunds ”The Square” vann Guldpalmen i Cannes och Niki Lindroth von Bahrs ”Min Börda” vann i Annecy. Samtliga blev också Guldbaggebelönade. Det är förstås ett sammanträffande när så begåvade filmskapare verkar under samma tidsperiod, men jag är övertygad om att vårt idoga arbete med jämställdhet och mångfald har haft betydelse. Filmerna är gjorda av kvinnor och män, och när vi räknar festivaldeltagande sedan 2015 är det uppenbart att vi har betydligt många fler filmer som reser på festivaler numera. För att vi har öppnat våra ögon att se att fler har kapacitet att göra bra film. På alla Filminstitutets avdelningar arbetar vi med att hitta kvalitet, oavsett kön. Och vi arbetar aktivt för att mångfalden ska öka (här har vi inte kommit lika långt). Kvalitetsaspekten på filmerna går igen oavsett om det är lansering i Sverige eller världen, om de ska visas på bio eller on-line. Vi har fått fram många fler intressanta filmskapare genom vårt inkluderingsarbete. Jag hoppas det också kommer att fortsätta så, trots att det ibland följs av hård kritik. Jag köper inte kritikens grundpremiss – att vi skulle missa kvalitet och att vi hämmar den konstnärliga friheten. Konst är som friast när ALLA röster är fria. Och kvaliteten har ökat. Vårt filmpolitiska uppdrag är att säkerställa att ”filmen har hög kvalitet och uppvisar en sådan bredd och mångfald att den är en angelägenhet för alla”. Vi har inte nått visionen, men nog har vi förflyttat ett och annat berg. Det är så coolt att vi har lyckats starta en global rörelse med vår jämställdhetssatsning. Vår seminarieserie Filmrummet har lyckats komma in som medarrangörer på de stora festivalerna på grund av det. Det förtjänar en plats i historieböckerna, ett före och efter den Cannes-festivalen 2016 när vi lanserade målet. Sedan har förstås mycket annat bidragit till den stora rörelse runt ökad inkludering som accelererat det senaste decenniet. Störst betydelse har nog #Metoo och nu senast Black Lives Matter-rörelsen haft, men även #Oscarssowhite och Harvey Weinstein-rättegången. Och självklart alla WIFT-organisationer i hela värden (Women in Film and Television). Ingen nämnd och ingen glömd. Allas arbete räknas. Och som en pusselbit i allt detta har jag varit med om att initiera 50/50by2020 – det känns bra att kunna säga till mig själv vid gravens kant (när den dagen kommer).

Det är ett stort och viktigt arbete som sker på Filminstitutet när vi sorterar och avgör vad som ska få stöd. Det är många beslut längs vägen som fattas av modiga chefer, konsulenter, handläggare och administratörer. Att de klarar att utföra detta arbete under så hård press som vi utsätts för nästan dagligen är heroiskt. Det är ett tufft selekterande där många i slutändan inte får pengar för att göra eller marknadsföra sin film, starta sin festival, rusta sin biograf. Det är många som då uttrycker stark besvikelse över det. Det finns åsikter om vi gör rätt eller fel. Men jag är helt trygg med att arbetet görs av de bästa av personer på bästa möjliga vis. Bragdmedalj skulle de ha allihop!

Under mina tio år har också mycket annat kommit på plats. Medialt är det ofta fokus på våra filmstöd, men de flesta hos oss jobbar faktiskt med annat. Att vi redan 2017/18 lyckades säkra en permanent finansiering av det svenska filmarvet är kanske det som kommer att ha störst betydelse över tid. Och det är inte bara filmremsor vi arbetar med. Det är allt som kretsar runt en film: bilder, småtryck, dekor och kläder. Böckerna finns tillgängliga i vårt bibliotek i Filmhuset, och mycket finns i arkiv. Filmarvskollegorna har tillsammans hundratals års arbetslivserfarenhet och tusentals högskolepoäng i filmhistoria. Genom denna samlade kunskap har vi kunnat ta oss an vårt uppdrag att vårda, bevara och utveckla det svenska filmarvet. Systematiskt har de i samarbete med filmare, akademierna och andra arkiv säkerställt en ordning för hur detta stora arbete ska ske. Vi bestämde oss också tidigt för att tro på att vårt analoga filmarv fortfarande har en publik, och att därför direkt tillgängliggöra de digitaliserade filmerna för både biovisning och online. Det har visat sig vara rätt beslut, intresset har varit enormt i hela Sverige för att visa och se den svenska filmhistorien. Jag har själv fått stå inför 3 500 personer på Piazza Maggiore i Bologna under festivalen Il Cinema Ritrovato och presentera en nyrestaurerad och nydigitaliserad ”Terje Vigen” från 1917 av Victor Sjöström. Det är ett oförglömligt minne, där vi avslutade visningen med en pastamiddag mitt på torget klockan ett på natten tillsammans med en entusiastisk festivalledning och Sveriges ambassadör.

Den svenska filmhistorien, tillsammans med resten av världens filmer, är också det vi bygger arbetet med ökad filmkunnighet runt. Att människor idag i allt högre grad använder film och rörlig bild för att uttrycka sig, och för att få till sig berättelser är ett faktum. För generationerna från 90-talet och framåt har filmen och den rörliga bilden tagit över en stor del av läsandet. Somliga tycker att det är farligt, och mycket satsas därför på läsning. Men det är snett att det saknas grundläggande och likvärdig utbildning för unga och vuxna att se, skapa och analysera berättelser i rörlig bild. Vi har genom enträget arbete tillsammans med filmregionerna arbetat med både forskare inom filmpedagogik och Skolverket för att nå ut till elever och lärare. Att vi lyckats få in skrivningar om filmkunnighet i läroplanen är ett första steg som jag tror kommer att bära långt i framtiden. Det är en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle som både måste utvecklas inom källkritik och ge alla i samhället verktyg att uttrycka sig konstnärligt. Idag är de inte många som arbetar med denna verksamhet, det tror jag behöver förändras. 

Filminstitutet har också tack vare vår stiftelseform förmånen att ha ett eget hus. Filmhuset. Ett hus som det är omöjligt att inte fascineras av. I begynnelsen, när Filminstitutet både fungerade som filmproducent och förläggare, sjöd huset av liv och inspelningar. De senaste decennierna har huset mest varit ett kontorshus och våra studios använts till tv-produktion eller reklamfilm. Vår fastighetsavdelning har arbetat i det tysta. Nu har de helt nya uppgifter eftersom vi är på gång igen(tillsammans med vår partner A House), huset ska få nytt liv och bli en mötesplats för rörlig bild! Vad många inte vet är att vi också har en fastighet i Rotebro, där vi arbetar med de analoga kopiorna för att tvätta, syna eller i labb med att ta fram nya kopior. Personalen som sitter där är ett slags ryggrad för att den analoga filmen alls ska kunna utvecklas. Ett besök där under ledning av deras unika kompetens gör ingen besviken. 

Det är så många som arbetar med att stärka filmen hos oss, och jag är så tacksam för allt. Att vi klarar att genomföra en Guldbagge-tävling varje år är ingen självklarhet. Guldbaggen är det finaste svenska pris en filmare kan vinna. Att vi har ett tävlingssystem för detta som hela tiden trimmas är nödvändigt. Och efterfesten kan kännas intern för vissa, men för en filmbransch att en gång om året få fira hur BRA svensk film kan vara är livsviktigt. Alla vet inte hur hårt kollegorna jobbar för att detta ska bli bra, jag är så tacksam för allt det arbete de lägger ner under så lång tid för ett evenemang som sedan är avklarat på en kväll. Men glöm aldrig att den kvällen kan vara en av de viktigaste i en filmares liv – och det förtroendet vårdar kollegorna. Det är en ynnest att få jobba med sådana människor.

Och runt allt detta har vi administrativ personal som sliter med digitalisering och förändring. Vi har under min tid på Filminstitutet gått över till en helstatlig filmpolitik och har varit tvungna att genomföra enorma förändringar för att leva upp till de krav som följer med offentlighetsprincip och offentlig förvaltning. Den förändringsresan har kanske inte alla älskat, men oförtröttligt har hr, jurister, it-tekniker och informationsförvaltare drivit oss framåt. Under hela denna resa har vi dessutom haft samma ekonomiska anslag. Att skapa förståelse för ekonomi, bygga effektivitet för att få ut helt nya saker inom ramen för en fast budget kräver tålmodiga och pedagogiska ekonomikollegor. 

Tålamod, lojalitet och en dedikerad passion för film kännetecknar kollegorna på Filminstitutet. Jag kommer sakna alla djupt. 

Men jag kommer att återkomma, och följa den stadigt ökande ström av unga och gamla som går till Cinemateket. Det återstår som sagt en tid innan jag slutar, till dess finns jag tillgänglig som vanligt. Men sedan ses vi i biomörkret, nedsjunkna i en fåtölj i Bio Victor.

Som VD – är du glad nu?

2 Okt

Frågan ställdes av en journalist idag. Efter att vi har fått veta att regeringen fördelar 375 miljoner kronor till film- och dramaserieproduktion, samt till biografer, distributörer och festivaler av krisbudgeten.

Ja. Det är jag! Glad för att vi tillsammans lyckats vara så konkreta att politiken förstått allvaret för branschen. Glad för att det verkar som att alla i branschen är måna om hela ekosystemet. Glad för att vi kan börja blicka framåt. Ett nytt framåt med nya visioner för filmen.

I framåt ingår också det här som jag är glad över. Filmhuset skulle kunna vara en sådan resurs i hela vårt arbete för filmen, men vi har inte lyckats skapa en levande plats sedan det glada 70-talet. Det sker få spontana möten, den rörliga bilden i sin vida bemärkelse syns inte. Nya generationer filmskapare vallfärdar inte till Gärdet direkt. Det ska det bli ändring på.

Nu tar vi hjälp av några som gjort det förut. A house-gänget har sparkat igång en kreativ hubb i det som förr var Arkitekthögskolan. I en annan brutalistisk byggnad samlas nu olika kreativa näringar. Det bubbblar om det huset. Det ska det göra om Filmhuset också.

Så med bubbel ska jag fira både krispengar och nya filmhusvisioner.

Trevlig helg🥂

Känslor all over the place

29 Sep
Från dokumentären Jag är Greta av Nathan Grossman

Igår kom B-reel till Bio Victor på Filmhuset och visade sin film om Greta som redan har haft världspremiär i Venedig och Toronto.

Jag vet inte om det var känslan av att få se film på så stor duk igen, med maffigt ljud och en totalupplevelse. Eller om det var faktumet att huvudrollsinnehavaren är 15 år. Att hon är så hudlös. Att hon kämpar mot världsledande diktatorer utan att darra på manschetten.

Jag grät. Och jag tänkte på vilken kraft berättelser har. Att väcka sådana känslor och potentiellt ett lika stort engagemang.

Inte undra på att diktaturer begränsar konsten och kulturen.

Tankar för dagen

25 Sep

Ingen höjd gräns för folksamlingar. Ingen markant höjd smitta, men en försiktighetsåtgärd. Håll i, håll ut.

Hur klarar de sig alla nu? Alla biografer, festivaler, distributörer och produktionsbolag? Hur ska de stå ut med ännu mer oro? Hur ska de överleva? Och hur ska vi överleva om de inte överlever?

Hur hanterar vi oro? Kulturen ger svar. I Kulturnyheterna onsdagen den 23/9 berättas att människor som ser mycket skräck hanterar pandemin bättre än andra. Och särskilt (uppfattade jag) zombiefilmfantaster har en god förmåga att klara ångest, samarbeta och…att överleva kanske?

Vi tappar greppet om verkligheten, men vad finns kvar för morgondagen? Jag lyssnar på Tankar för dagen, igår med konstnären och poeten Clara Diesen. ”Den inre hittegodsavdelningen ” Vad minns vi och hur förhåller vi oss till förlust? Vad har vi tappat bort, men vad finns för alltid kvar? Vad kommer vi minnas från denna period – och vad vill vi inte förlora?

Kultur hjälper oss att överleva som individer, men kulturen i sig överlever inte utan hjälp just nu. Nya riktlinjer, nya pengar, nya förutsättningar.

Vi längtar efter regeringens besked om hur kulturens krisbudget ska fördelas. Och hur folksamlingar ska hanteras.

Budgettankar

22 Sep

Roligt, när man skriver budgettankar så autokorrigerar telefonen det till budgetkramar. Årets höstbudget kanske ska ses som en stor krya-på-dig-kram, där Corona-problemet adresseras på många områden.

Även kulturen får kram. En bamsekram faktiskt, även om styrkan i kramen för filmen ännu är dolda i dunkel. Vi har bra dialoger med kulturdepartementet så jag hyser gott hopp om åtminstone en sval kram, kanske till och med en varm?

Men bara för att tydliggöra. Krisbudgeten gav kulturen 1,5 miljarder för 2020. vi väntar på besked om fördelning till både områden som mer specifikt vad det ska gå till.

Sedan gav höstbudgeten för budgetåret 2021 ytterligare 1,5 miljarder. En halv miljard av dessa är en nivåhöjning i åtminstone tre år, varav 300 miljoner av dem går till förstärkning av Samverkansmodellen. Filmens ställning i regionerna har en utmaning inom modellen (vi har ett webinarium om det den 5 oktober för den som är intresserad med rubriken ”Främjas filmen?”, kontakta i så fall annika.gillegard@filminstitutet.se) men indirekt främjas filmen genom mer pengar ut till regioner för filmpedagogiskt arbete osv. Även kulturskolan får 100 miljoner mer per år (lite spännande för den som minns budgeten som togs för 2019 där kulturskolan fick neddragningar med lika mycket i ett första skede…). Kulturskolan är en viktig aktör för barns och ungas filmskapande.

Sedan är det alltså en tillfällig förstärkning på en miljard till kulturen för 2021, en omstart som kulturministern uttryckte det, som ännu inte är fördelad. Naturligtvis hoppas vi delar av det ska komma till filmen! Besked kommer inom några veckor.

Nedslående är faktumet att trots total politisk enighet över partigränserna så finns produktionsrabatter fortfarande inte med. Kanske kommer det från miljarden för 2021, något kulturministern hoppas på men alltså inte vet. Produktionsrabatterna skulle, rätt formulerade, kunna gynna både filmkultur och regional tillväxt. De skulle kunna vara öronmärkta för att säkerställa talangåterväxt (krav på praktikplatser för filmarbetare under utbildning till exempel) och ge många arbetstillfällen till olika yrkeskategorier. Men där är finansen verkligen väldigt fantasilös och fyrkantig och säger uppenbarligen fortfarande nej. Att införa nya incitament inom kultur verkar fortfarande vara världsfrämmande för dem, medan andra typer av skatteundantag för ex miljö, unga arbetstagare eller pensionärer används oavbrutet. För att stimulera och hjälpa.

Det är dags för stimulans och hjälp för filmen nu!

Nu vänder vi blad, men behöver hjälp för att gå vidare

12 Jun

Denna konstiga vår har övergått i en konstig försommar, som vi hoppas blir en mer normal höst. Vi är beredda att vända blad och gå vidare. Beredda att fortsätta hålla ut, hålla avstånd och tvätta händerna. Men filmproduktionshösten behöver krisstöd oavsett corona-tillståndet

Jag har de senaste veckorna arbetat mycket med att försöka ge politikerna en bild av hur filmbranschen har drabbats av Covid-19. Det handlar om enskilda produktioner, som i sin tur ger många människor arbete. Det handlar också om vikten av att ge politikerna en klar bild vad en filmproduktion behöver för att inte gå omkull nu. Vi har redan fördelat 50 miljoner kronor till biografer, festivaler och distributörer. De kommer antagligen behöva lika mycket igen efter en höst där vi får förutsätta att inga lokaler kommer accepteras att bli fullsatta.

Det är ett stort intresse från politikerna, men förstås ännu inga löften om pengar. Men som Björn Eriksson på Riksidrottsförbundet, som också fick 500 miljoner kronor att fördela, var tydlig med mot vår gemensamma minister så behövs det nya medel efter sommaren.

Vi har i samarbete med TV-kanalerna, producenterna och filmregionerna försökt uppskatta hur stora akuta kostnader som film- och tvproduktionen drabbats av. Nedan sammanställning tar inte ställning till alla produktioner utan större film- och tvdrama.

Sammanlagt pratar vi om drygt 100 miljoner för produktioner. Och en investering på 300 miljoner i produktionsrabatter som inte bara skulle skapa arbetstillfällen, utan också ge intäkter till både stat, region och kommun. Så om Björn Eriksson nu begär 1,2 miljarder i nya krisstöd så hamnar vi på drygt 400 miljoner, förutom extra kompensation från uteblivna biljettintäkter.

1. Fördyrande produktionskostnader för 2020                           106,5 mnkr   

För att kunna rädda produktioner att kunna bli färdigställda behövs ytterligare medel både för tv- och filmproduktion. Antalen nedan är större produktioner som särskilt lyfts av branschen och kostnaderna är en, som vi idag ser det, miniminivå. Extra kostnader kan delas in i tre kategorier;

  1. Fördyringar i projektet på grund av restriktioner/stoppkostnader som lett till ökade kostnader
  2. Projekt där kapital dragit sig ur, internationell samfinansiering och rent privat riskkapital (till exempel Nouvago Capital, Spiltan med flera)
  3. Projekt som överväger att flytta hem till Sverige (Utvandrarna, Hajjbyaffären) med anledning av restriktioner samt uteblivna produktionsincitament.
Sammanlagt gäller detta:AntalTotal
Bortfallna produktionsrabatter38 mnkr
Tv-produktion1022 mnkr
Filmprod spelfilm 814 mnkr
Filmprod spelfilm 
kommande höst20/vinter2189 mnkr
Filmprod dokumentär2110 mnkr
Filmprod kommande dokumentär103,5 mnkr
Reserv extrakostnader10 mnkr

Produktionsrabatter skulle ge en tydlig effekt för filmproduktion i Sverige men också ökat antalet arbetstillfällen. Frågan är utredd av Tillväxtverket i samarbete med Filminstitutet 2018. Vi hänvisar till utredningen.

Just nu finns det fyra produktioner som överväger att flytta inspelningen till Sverige (två spelfilmer och två dramaserier), med en sammanlagd förlust på 38,3 mnkr i uteblivna produktionsrabatter.

Två exempel på konsekvensen av om en produktion spelas in i Sverige eller i ett annat land beskrivs nedan. Det första exemplet är nyfilmatiseringen av det svenska eposet Utvandrarna som ska/skulle spelats in i Tjeckien. Det andra exemplet är SVT:s nästa års stora juldrama, Haijby-affären – en fyra episoder lång dramaserie som skulle ha spelats in i Ungern.

De utökade kostnaderna är:

Utvandrarna
Tappade produktionsrabatter8,75 mnkr
Utökade kringkostnader på grund av förseningen                6,7 mnkr
Antal inspelningsdagar                                                               37 i SE (6 i RU)
Antal statister                                                                               1070
Antal hotellnätter                                                                       2900
Antal måltider                                                                               3900
Antal hyrbilar (ljuslastbil, skåpbilar och personbilar)         27
Haijby-affären
Tappade produktionsrabatter7,5 mnkr
Utökade kringkostnader på grund av förseningen 5,5 mnkr
Antal inspelningsdagar i Sverige 50
Antal arbetstillfällen 79 personer (ej inkl extrapersonal) och 45 skådespelare
Hotellnätter 1700
Måltider2800 exkl statister
(3500 inkl statister)
Hyrbilar 28 (i varierande form – ljuslastbil, skåpbilar och personbilar)
Statister 700

Utöver vad som anges ovan är ett annat exempel ett studiobygge, som med en normalbudgetfilm ofta hamnar på 10 personers arbete (snickare, målare, elektriker, vanliga hantverksyrken) i sju veckor. Exemplen kan, och det är tydligt att de behövs plockas fram, göras fler och ge en tydligare bild.

Förutom konsekvenserna för varje produktion innebär den svenska bristen på produktionsrabatter alltså att Sverige totalt tappar skatteintäkter på utebliven försäljning, ett stort antal arbetstillfällen och regionerna förlorar alla intäkter som momsen baserar sig på.

Med denna ekonomiska hjälp skulle nästa kapitel i filmproduktionsberättelsen blir en spännande och ny situation, som på riktigt skulle kunna hjälpa till att ta Sverige ur sin nya kris.

Med det slår jag ihop denna sporadiska blogg för sommaren. Jag önskar oss alla vila, lugn och att vi får vara friska.

En vardag innehåller mer än man tänker på

17 Apr

Personalmöte för 104 uppkopplade medarbetare. Allt går bra, men vi enas om att vi saknar det sociala osynliga kittet. All interaktion mellan det formella, mötet vid kaffemaskinen, morgonhälsningen, skrattet som hörs längre ned i lokalen, det oväntade mötet med en besökare. Det som vi inte kan konkretisera lika enkelt som hur mycket mindre mjölk vi behöver köpa in.

Samma kitt fungerar kultur som i den stora vardagen. Samtalet om den senaste filmen, skrattet åt en tecknad bild i tidningen, stunden med en bok, utsmyckningen i en vägtunnel, en klapp på Margaretha Krooks mage utanför Dramaten.

30 medarbetare som syns, 74 till ligger bakom.

I de stora uppenbara frågorna döljer sig ofta ett lager av outtalat. Krispaket efter krispaket kommer från regeringen. Det är bra och de täcker det uppenbara. Mer pengar till vård, säkra arbetstillfällen för fast anställda. Men än så länge ligger Sverige långt efter andra europeiska länder i fråga om hur mycket stöd kulturen får, en värld där väldigt få är fast anställda. Det är deras arbete som skapar filmen, skriver boken, skulpterar och utsmyckar.

Än så länge vet vi inte ens hur mycket filmen får av de 500 miljoner kronor som beslutades om för en månad sedan. Vi riggar oss för att de ska kunna gå ut så snabbt som möjligt, personal flyttas för att tiden innan utbetalning ska kortas. Men fortfarande står många i filmbranschen utanför ett krispaket.

Jag hoppas kulturen får mer i nästa krisbudget. Jag hoppas regeringen förstår att utan kultur i vår vardag är inget som vanligt ändå.

Rapport från verkstaden

3 Apr

Tre veckor in i social distansering har vi kommit en bit på väg tycker jag. Det är tufft att jobba så isolerat hemma, vilket alla som kan på Filminstitutet gör, men samarbeten och digitaliseringen går väldigt bra. Vår IT-avdelning på 4 personer lyckades montera upp 120 hemma-arbetsstationer på ett dygn. Bara en person rapporterar problem med uppkoppling. Det är ändå fantastiskt.

Vi för också enormt många samtal med branscherna, både på branschorganisationsnivå och med enskilda aktörer som bolag och finansiärer. Det är verkligen otroligt värdefullt att få direkt information om läget, beslut och konsekvenser. Jag ber därför alla som tar beslut ni tycker är konkreta exempel på Corona-konsekvenser att berätta för oss. Vi behöver ge regeringen en samlad bild av vad som händer för filmskapandet.

Just nu väntar vi alla på hur de 500 miljonerna kommer fördelas. Det verkar klart att Filminstitutet ska fördela en del av pengarna. De 500 miljonerna syftar till att täcka inkomstbortfall som uppkommit då publika evenemang har tvingats stänga pga viruset. Det handlar alltså för vår del om biograferna och festivalerna som under våren har drabbats i detta läge. Först ska propositionen tas av riksdagen, sedan ska det skrivas förordning och pengarna ska fördelas till oss som ska fördela vidare. Allt snabbhandläggs, och beredningsgången kan man följa här. Inom april månad bör vi veta.

Utöver det vet vi att alla bolag och filmarbetare drabbas hårt nu, men kanske mest framåt. Osäkerheten om vilka projekt som går igång, hur biografer kommer ha öppet och hur avtal kommer att hållas är stor. Därför behöver vi så mycket konkret information om hur saker utvecklar sig som möjligt. Förstås gärna samlat genom branschorganisationerna, men även i övrigt. Vi fortsätter förstås våra dialoger.

Det är påsk snart. Då har ännu en vecka av krisen gått. En vecka mindre till att det är över. Jag vet att vi uppmanas att tänka på att det här kommer ta lång tid. Jag vill ändå uppmana oss att också tänka på att det kommer gå över, att det finns en tid efter detta. Låt oss hjälpas åt att hålla ut nu, så vi så starka som möjligt kan återuppta vår vardag och vårt liv så fort och kraftfullt som möjligt.

Jag önskar alla en så bra påsk som möjligt.

Från pris till kris

20 Mar

I förra veckan var jag i Jordanien, inbjuden av svenska ambassaden och UN Women, av vilka jag även fick ett stort och tungt pris. Tack för det, men framför allt stort tack till svenska ambassaden som arrangerade så många intressanta möten. Exempelvis på det College ni ser ovan. Där pratade jag jämställdhet, berättarperspektiv och filmens viktiga roll som kultur i ett samhälle och för individer. Studenterna var män, utan slöja förstås, och både beslöjade och obeslöjade kvinnor.

Jordanien är det land i Mellanöstern med mest demokratiska inslag, även om framför allt yttrandefriheten fortfarande är starkt begränsad. Att i det sammanhanget få så många öppna och intresserade frågor av även männen var väldigt inspirerande. Det är ett land som försöker förändra sig. Och förändring är något vi alla måste lära oss leva med.

Vi skulle åkt därifrån till Beirut, där den svenska ambassaden arrangerat ett samtal mellan mig och Nadine Labaki, regissören till den fantastiska filmen Kapernaum, (som finns att hyra på Triart.se för endast 39kr, ett totalt underpris för den filmen!). Samtalet ställdes in då Jordanien helt plötsligt stängde alla utresor till bland annat Libanon.

Vi kastade oss därför hem, innan gränser skulle stänga, för att också vara närvarande i den svenska filmkrisen. För att det är en stor kris alla aktörer nu går igenom går inte att ta miste på.

I min frånvaro hade mina kollegor redan börjat träffa alla aktörer, så när jag kom kunde vi direkt gå till de beslut vi informerade om i fredags: snabb utbetalning av den sk ”biotian”, inga återbetalningskrav för utgifter bolag haft för inställda aktiviteter, möjlighet till förnyad ansökan för lanseringar av filmer samt förlängning av tidsfrister. Vi fortsätter nu våra samtal för att i början av nästa vecka summera vad vi kan göra mer.

De som är kortsiktigt värst drabbade i dagsläget är dels biografer och distributörer, och dels alla frilansare. Vad gäller frilansarna är vi mycket medvetna om den akuta situation som uppstått och vi för samtal både med Teaterförbundet och kulturdepartementet om detta. En väldigt naturlig åtgärd från regeringen skulle vara att likställa alla med enskild firma med dem som har AB. Dessutom skulle det behövas permitteringsstöd stöd även för frilansare. Vi på Filminstitutet har verksamhetsstöd, som vi skulle behöva mer medel till, dem skulle vi behöva utöka. Vi har dock ingen direkt relation till frilansarna, därför är det svårt för oss att agera. Vi beklagar djupt denna situation och försöker hitta olika vägar vi skulle kunna underlätta på.

För biografer och distributörer har vi en direkt relation och försöker arbeta för att säkerställa att fler åtgärder inom vårt stödsystem ska hjälpa dem. Grundläggande i detta läge är att vi behöver all kunskap vi kan få. Vi behöver detaljerade siffror för att kunna förstå hur vi ska tänka och för att kunna fatta välunderbyggda beslut.

Självklart har produktionsbolagen också en svår tid med många akuta situationer att hantera. Produktionsbolag med planerade internationella inspelningar, inspelningar som samlar många människor, lanseringar som precis skett eller ska ske. Allt drabbar på sista raden.

Vi förbereder våra samtal med kulturdepartementet genom möten med branschen som ger oss konkret information om de konsekvenser som syns nu, och vilka prognoser man ser på lång sikt. Detta är ovärderligt. Utan ordentliga underlag är vår handlingsmöjlighet starkt begränsad.

När vi var i Jordanien hann vi med ett besök i Petra, ett av världens underverk. En sofistikerad och välfungerande handelsplats som gick under på grund av jordbävning och förändrade beteenden. Handelsvägar förändrades och Petra föll i glömska. Film och rörlig bild kommer inte bli irrelevant, men omständigheterna kan drabba hårt. Låt oss säkerställa att vi minimerar skadorna.

Mer film på biblioteken

11 Feb

Igår publicerades min, eller vår (förstås ett lagarbete), debattartikel i Biblioteksbladet om filmens roll i biblioteken.

Vår reflektion är att biblioteksutredningen bara speglade biblioteken för det skrivna ordet, medan berättelser (korta som långa) i allt högre utsträckning berättas i rörlig bild.

I kombination med en situation där biograferna blir mer och mer kommersialiserade behövs komplement för den gemensamma filmupplevelsen. Små salonger i ett bibliotek skulle kunna ge stora delar av Sverige större möjlighet att få den upplevelsen. På många håll saknas biografer i kommuner och där skulle även små salonger innebära en stor skillnad. Tanken är förstås att den här typen av visningar inte ska konkurrera ut filmens affär på biograf. Däremot komplettera den.

Filmen är en naturlig utgångspunkt för vår perception av omvärld, samtid, fantasier och drömmar. Precis som boken. Det är väl dags att de ges samma förutsättningar?